Doktorandrepresentanter

Studentkåren rekryterar och utser doktorandrepresentanter till universitetets olika organ. Kontakta oss vid intresse!


Precis som att studentkåren utser representanter från studenter på grundnivå utser vi även representanter från doktoranderna till universitetets olika organ. Det finns många platser som från universitetets sida är reserverade för doktorander. Nedan finner du en lista över de platser vi söker representanter till.

 

Just nu söker vi doktorandrepresentanter till följande platser:

IBL - Forskarskola i pedagogiskt arbete Ordinarie
IBL - Forskarskola i vuxnas lärande Ordinarie
IBL - Forskarutbildningsrådet FUN Suppleant
IBL - IHV ordinarie
ISAK - Institutionsstyrelsen  Suppleant
TEMA institutionsstyrelsen  Suppleant
TEMA institutionsstyrelsen  Suppleant

 

Vårt nationella samarbetsorgan Sveriges förenade Studentkårer tillsätter doktorandrepresentanter på nationell nivå. De har även en särskilld doktorandkommitté som ansvarar för frågor som rör doktorander och forskarutbildningen. Bland annat driver de frågan om kravet på anställning för alla doktorander.

 

back to top

ajf  elin  flins  kogvet  liuphd  isek  mip  nlsek  puls  saks  sekel  ska SKUM logo black background   Logga Socionomstyrelsen hemsida  sshf  stalin    stimulus