Doktorandombud

Studentkåren erbjuder hjälp och stöd till dig som är doktorand. Tveka inte att höra av dig om det skulle uppstå problem


Fungerar inte samarbetet med din handledare och vad gäller egentligen med din individuella studieplan? Studentkårens utbildningsutvecklare fungerar som ett doktorandombud och hjälper dig att lösa problem som kan uppstå som doktorand. Studentkåren behandlar dina uppgifter konfidentiellt och delar inte med sig utan din tillåtelse.

LiU är ett av de få forskningstunga lärosäten som saknar ett särskilt doktorandombud finansierat av universitetet som är expert på doktoranders situation. Studentkåren arbetar aktivit för att ett särskilt doktorandombud ska införas. Idag är det studentkåren som bistår dig som forskarstuderande när det uppstår problem och du är alltid välkommen att vända dig till oss med dina åsikter och funderingar.

Som doktorand kan du även vända dig till studenthälsan. Studenthälsan erbjuder blant annat samtal/rådgivning hos kuratorer, leg.psykoterapeuter, leg.sjuksköterskor, samtalscoach och dyslexipedagog. Du behöver inte vara medlem i StuFF för att få hjälp av studentombuden eller studenthälsan.

back to top

ajf  elin  flins  kogvet  liuphd  isek  mip  nlsek  puls  saks  sekel  ska SKUM logo black background   Logga Socionomstyrelsen hemsida  sshf  stalin    stimulus